Projecten: Fiks mens en wonen

Fiks mens en wonen

Fiks is een partner bij projecten die mensen in hun woon- en leefomgeving raken. Ze ondersteunen (sociale) woningbouwprojecten bij de zachte kant van verbouwingen en renovatie: communicatie met bewoners, bewonersbegeleiding, maar ook trainingen, huisinrichting van luwtewoningen en raad en daad. Voor Fiks deden wij een aantal verschillende projecten waarbij communicatie en gedragsverandering de leidraad was. Hieronder zijn twee projecten toegelicht.

Project ‘Hart voor het Huis’
Fiks vroeg ons om creatief na te denken over de communicatie rondom grote verbouwingen van bijvoorbeeld woningstichtingen. Werklui komen dan rechtstreeks bij mensen in hun privé-omgeving en vaak hebben bewoners niet om de verbouwing of renovatie gevraagd. Huizenblokken worden ingepland, werklui komen binnengelopen en dat gaat soms gepaard met onbegrip of miscommunicatie. Hoe zorg je ervoor dat alle werklui zich gedragen volgens de geldende normen van het project? Hiervoor bedachten wij een creatieve strategie, uitgewerkt in een praktische toolkit die Fiks kan gebruiken om de communicatie tussen bewoners en werklui werkbaar en prettig te maken. Niet alleen gericht op de werklui, maar ook op de bewoner. Omdat het het thuis van de bewoner is, maar ook de werkplek van de werklui. Het dichterbij elkaar brengen en minder anoniem maken van deze twee partijen helpt hierbij. We ontwikkelden een toolkit met een training voor werklui, gebaseerd op de ervaringsverhalen van bewoners. Want soms is zien hoe zij het ervaren hebben al een eyeopener. Zowel de negatieve maar ook de positieve ervaringen. Wat vonden bewoners heel prettig? Maar ook, wat werkt prettig voor de werklui?

Project: ‘BuitenThuis’
Afval is een probleem bij veel hoogbouw. Ook heeft zwervend afval, een vieze leefomgeving of bijgeplaatst afval een negatieve invloed op de leefbaarheid in de desbetreffende gebouwen en wijken: zo kan het bij bewoners, winkeliers en bezoekers leiden tot een vervelend en onveilig gevoel. 

Interessant is, dat hogere onveiligheidsgevoelens indirect ook kunnen zorgen voor meer zwerfvuil. Mensen die zich onveilig voelen, richten hun aandacht namelijk meer op negatieve factoren in hun omgeving, zoals afval. Hierdoor ontstaat onbewust de indruk dat het normaal is om afval op de grond te gooien, wat kan stimuleren om te vervuilen. Fiks vroeg ons om een interventiemethode te ontwikkelen die de leefomgeving in hoogbouw beter maakt, minder afval, meer samenwerking.  

Vanuit gedragsveranderingstheorie hebben we een interventieplan ontwikkeld die zich richt op drie methoden: ‘nudging’, ‘local heroes’ en ‘samen’. De nudging richt zich op het feit dat de gezamenlijke ruimtes in en rondom je woning eigenlijk het verlengstuk zijn van je huis. Dus buiten ben je ook thuis, en dat benadrukken we door in de gezamenlijke ruimten stickers te plakken die een huiselijke sfeer creëren. Schilderijen, vloerkleden en planten. Daarnaast maken we gebruik van ambassadeurs, onze local heroes, die samen bewoners aanspreken op niet wenselijk gedrag en ook verantwoordelijkheid en financiering krijgen samen dingen te organiseren, zoals een ruilmarkt, opruimdag, etc. Dit alles is omgezet in een werkbare toolkit die woningbouworganisaties naar eigen inzicht in kunnen zetten bij hoogbouw waar dit soort problemen opgelost moeten worden.